Retour- en terugbetalingsbeleid

RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID LAYZIN

a. Order annuleren op dag van bestelling
Indien er een bestelling is geplaatst en de consument deze kosteloos wil annuleren, dan kan dat enkel als op de dag van bestelling per e-mail en als het pakket nog niet is meegegeven aan het postbedrijf.

Of als de bestelling nog niet gereed is gemaakt voor verzending. Is annulering niet tijdig gebeurd, en het bestelde is verzonden, dan dient de consument op eigen kosten (met track & trace) het pakket te retourneren.

Retouradres:
LAYZIN, Afdeling Retouren, Mariannalaan 29, 7316 DS in Apeldoorn
.
-> Dat retourpakket wordt met zorg beoordeeld en gecheckt (zie *) alvorens Layzin overgaat tot terugbetaling. 

b. Het leveradres consument
Indien u een bestelling plaatst voor een adres dat niet in de avonden of weekenden open is (bijvoorbeeld een kantooradres), dan kan het pakket niet afgeleverd worden. Houd daarom rekening met het adres dat u opgeeft waarop u de bestelling wilt ontvangen. 

c. Bestelling niet ontvangen
Alle bestellingen worden verzonden met track-and-trace code zodat het pakket gevolgd kan worden. Als de tracking informatie bevestigt dat het pakket is afgeleverd op het opgegeven adres maar de consument zegt de bestelling niet te hebben ontvangen, dan kan de consument rechtstreeks contact leggen met de vervoerder/bezorgdienst. Op verzoek kan Layzin contact zoeken om dit probleem te laten onderzoeken.
Layzin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten waarbij de trackinginformatie aangeeft dat het pakket is afgeleverd op het afleveradres.

d. Bestelling beschadigd ontvangen
Layzin producten worden zorgvuldig verpakt. Alle producten bevatten een omdoosje met een sleeve, seal, folie en/of stickertje. Heb je een beschadigde doos ontvangen? En vermoed je dat de inhoud beschadigd is? Meld dit dan direct, binnen 24 uur, aan via info@layzinskin.com en maak meerdere foto's/filmpjes van de bestelling. 

Mogelijk is de inhoud van de verzenddoos niet beschadigd. Blijkt dat de inhoud wel beschadigd is, dan dient de consument dat aan te tonen met u foto’s en/of filmpjes. 

Hieronder de instructies:

d1- Foto ongeopende verzenddoos: van de hele buitenkant van het pakket, het verzendlabel en schade aan de buitenkant dient duidelijk zichtbaar te zijn. De informatie op het label moet goed leesbaar zijn. 
d2- Foto geopende doos: vanaf de bovenkant genomen. Hierbij moeten de inhoud en de binnenverpakking goed te zien zijn.
d3- De beschadiging van het artikel zelf (indien van toepassing). Onze producten zijn verpakt in een omdoosje met een sleeve, seal, folie en/of stickertje. Deze dienen intact en ongeopend te zijn.
d4- En een detailfoto van de concrete schade van het product. Wij zullen aan de hand van deze informatie en de foto's een onderzoek starten bij onze verzender. Bewaar de gehele bestelling en verpakking totdat het onderzoek is afgerond.

e. Retourneren consument
Na ontvangst van de bestelling heeft consument 14 dagen bedenktijd (Wet Koop op Afstand). Consument laat binnen die periode aan de ondernemer weten over het retour. Dan heeft consument vervolgens nog 14 dagen de tijd om ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde producten aan ons te retourneren.
De retourzending is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en op kosten van de klant.
-> Dat retourpakket wordt met zorg beoordeeld en gecheckt (zie voorwaarden retouren en retourneren *) alvorens Layzin overgaat tot terugbetaling. 

Let op: De retourzending dient met track and trace plaats te vinden.

*De retourzending dient volledig intact aan te komen bij Layzin, gebruik daarom dezelfde verzenddoos voor het retourneren van de producten en bewaar het verzendbewijs. Stuur de track & trace code door aan info@layzinskin.com.

Indien de retourzending zoek raakt bij of door het verzendbedrijf, dan is het de verantwoordelijkheid van consument om dit te regelen met dat verzendbedrijf, en kunnen wij de artikelen helaas niet terugbetalen. 

Retourzendingen worden binnen 14 dagen na ontvangst door Layzin in behandeling genomen.

Layzin zal de geretourneerde producten inspecteren en het betaalde bedrag terugstorten via de betaalmethode waarmee de consument heeft afgerekend.

Ondernemer zal alleen de bedragen van ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde geretourneerde producten terugbetalen, dit ter beoordeling aan Layzin.

Mocht consument een product willen ruilen voor een ander product, raden we aan om het vervangende product zelf te bestellen via de site om vergissingen te voorkomen. En het andere product op de bovengenoemde manier te retourneren op eigen kosten.

f. * Geopende en/of gebruikte producten
Geopende en/of gebruikte producten worden niet teruggenomen en komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Ook niet wanneer consument vindt dat het product niet of niet voldoende werkt. Of omdat consument het product niet goed vindt, om welke reden dan ook. Layzin kan niet garanderen dat voor elke klant dezelfde resultaten wordt bereikt. 

Hygiëne & veiligheid is voor Layzin en de klanten belangrijk, daarom is Layzin heel streng op het controleren of producten gebruikt zijn. 

Indien Layzin constateert dat producten toch geopend zijn geweest of toch zijn gebruikt, voordat ze geretourneerd zijn, zal het desbetreffende product niet vergoed worden. De consument kan er dan voor kiezen om het geweigerde product op zijn of haar eigen kosten nogmaals te laten verzenden. 

g. * Alle producten die retour gestuurd worden, worden nauwkeurig beoordeeld op gebruik en eventuele beschadigingen. Alle geretourneerde producten dienen in de originele verpakking en ongebruikt/intact bij Layzin aan te komen (indien er een plastic hygiëne seal of seal sticker om het product zit en deze verbroken wordt, kan het product niet meer geretourneerd worden).

h. Voorwaarden Retourneren

1. Consument geeft binnen 14 dagen per retourfomulier en per e-mail aan Layzin door te willen retourneren. 

Dit kan via email: info@layzinskin.com.

2. Retourformulier dient volledig ingevuld te zijn en in deugdelijke verpakkingsmateriaal of in dezelfde verzenddoos toegevoegd te zijn.

3. Producten dienen in de originele en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden.

LAYZIN
T.a.v. Afdeling Retour
Mariannalaan 29
7316 DS  Apeldoorn

Let op: Zendingen die beschadigd bij Layzin retourkomen, of waarvan de folie/ seal of de verzegeling is opengemaakt, worden niet vergoed of geruild en er volgt geen terugbetaling.

i. Aanvullende voorwaarden retouren

i1. Gratis ontvangen producten en samples dienen bij retournering van een volledige bestelling mee terug gezonden te worden.
i2. Gratis ontvangen producten die na het retourneren van een deel van een bestelling niet meer aan de voorwaarden voor 'gratis' voldoen, dien je ook te retourneren.
i3. Bij het ontbreken van de gratis producten brengen wij de economische waarde van deze items in mindering op het terug te betalen bedrag.
i4. De kosten voor het retourneren en eventueel opnieuw verzenden van producten zijn voor eigen rekening van consument conform de Wet Koop op Afstand.
i5. Zorg voor voldoende frankering. Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen en zendingen zonder afzender worden door ons geweigerd en/of niet vergoed.

Layzin vergoedt de retourkosten enkel in geval van een door team Layzin gemaakte aantoonbare fout.

j. Terugbetaling na retourzending
Binnen 10 werkdagen na retour ontvangst storten wij het aankoopbedrag retour op dezelfde rekening die is gebruikt voor de aankoop van het product. Het is niet mogelijk om een ander rekeningnummer bij ons op te geven.

Terugbetalingsbeleid

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. 
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.